facebook
ZAMKNIJ X

REGULAMIN

1. Sklep internetowy www.veronabielizna.pl (zwany dalej sklepem) którego właścicielem jest:
Verona s.c.
ul. Handlowa 7
15-399 Białystok
NIP 966-193-14-09
REGON 200180740,

adres korespondencyjny (pocztowy):
Verona s.c.
ul. Handlowa 7
15-399 Białystok

adres poczty elektronicznej: sklep@veronabielizna.pl

prowadzi w sieci Internet następujące formy działalności:
- sprzedaż detaliczną i hurtową za pomocą strony internetowej poprzez przyjmowanie złożonych zamówień, które następnie potwierdza obsługa sklepu, co jest niezbędne do zawarcia umowy kupna-sprzedaży,

- usługi prowadzenia konta Klienta w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE) za pomocą strony internetowej poprzez właściwe oprogramowanie, którego funkcje dostępne są dla Klienta po poprawnym przejściu procesu rejestracji.


2. Aby zrealizować zakup w sklepie, niezbędne jest aby Klient posiadał:
- aktywne konto poczty elektronicznej,
- komputer z aktualną wersją przeglądarki internetowej zgodną z aktualnym standardem HTML ustanowionym przez W3C,
- zdolność do czynności prawnych.


3. Proces zawarcia umowy kupna-sprzedaży odbywa się według następującego schematu:
1. Klient wkłada do koszyka dowolną liczbę produktów lub usług poprzez naciśnięcie guzika „dodaj do koszyka”.
2. Klient przechodzi do koszyka i wybiera sposób płatności, dostawy, wypełnia formularz zamówienia z adresem dostawy oraz innymi niezbędnymi do realizacji zamówienia danymi.
3. Klient potwierdza chęć zawarta umowy kupna-sprzedaży wciskając guzik na stronie z informacją o zamówieniu z obowiązkiem zapłaty oraz o prawach przysługujących kupującym spełniającym definicję konsumenta z Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.
4. Sklep potwierdza mailowo przyjęcie zamówienia, tym samym zawiązywana jest umowa kupna-sprzedaży.

3.1. W przypadku odrzucenia zamówienia przez sklep – umowę kupna-sprzedaży uznaje się za niezawartą. W przypadku braku potwierdzenia sklep zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówienia.

3.2. Sklep przyjmuje także zamówienia drogą poczty elektronicznej pod adresem sklep@veronabielizna.pl

3.3. Zmiany do zamówienia sklep przyjmuje pod adresem mailowym sklep@veronabielizna.pl. Sklep zastrzega sobie prawo do niewprowadzenia zmian w zamówieniu, które jest w trakcie przygotowania do wysyłki.

3.4. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, w przypadku, gdy Klient nie zrealizuje płatności w ciągu 14 dni, jeśli wybrał opcję płatności w formie przedpłaty.

3.5. Szczegółowe kwestie w materii umowy kupna-sprzedaży reguluje Kodeks Cywilny, Ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy.

4. Usługa prowadzenia konta Klienta w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE):
- jest bezterminowa
- może być w każdym momencie przerwana na życzenie Klienta (w przypadku, gdy sklep jest w trakcie realizacji konto zostanie usunięte po doręczeniu przesyłki do klienta) po poinformowaniu sklepu na adres mailowy sklep@veronabielizna.pl lub na korespondencyjny adres pocztowy,
- zostaje rozpoczęta w momencie, gdy Klient wypełni wniosek rejestracyjny pod adresemhttp://veronabielizna.pl/logowanie?back=my-account oraz potwierdzi poprawność danych poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, który sklep wysyła na adres poczty e-mail

4.1. Dane podane przez Klienta w formularzu będą użyte wyłącznie do realizacji zamówienia i nie będą udostępniane stronom trzecim. Jeśli klient wyrazi zgodę na otrzymywanie newslettera, sklep wykorzysta adres e-mailowy do przesłania informacji handlowych dotyczących wyłącznie oferty własnej.

4.2. Problemy z funkcjonowaniem konta Klienta, oprogramowaniem sklepu lub koszykiem należy zgłaszać mailowo pod adresem sklep@veronabielizna.pl lub pod adresem pocztowym, korespondencyjnym. W zgłoszeniu Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

4.3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, sklep może uniemożliwić dostęp do tych danych.

4.4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu konta Klienta oraz oprogramowania sklepu zarówno z przyczyn technicznych lub innych niezależnych np. wpływu siły wyższej.

4.5. Szczegółowe kwestie w materii prowadzenia konta Klienta reguluje Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy.

5. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

5.1. Sklep zastrzega sobie prawo do stosowania promocji cenowych, których szczegółowy regulamin zostanie ogłoszony na stronie internetowej w widocznym miejscu.

6. Realizacja zamówienia sklepie przebiega według poniższego schematu:
1. Po potwierdzeniu zamówienia sklep oczekuje na wpłatę Klienta. Potwierdzenie zamówienia trwa zazwyczaj nie dłużej niż 1 dzień roboczy.
2. Jeśli wpłata została dokonana lub Klient wybrał zapłatę przy odbiorze sklep kompletuje zamówione produkty. Kompletowanie produktów trwa zazwyczaj zgodnie z czasem podanym na stronie produktowej. W wyjątkowych sytuacjach może ulec przedłużeniu, o ile Klient wyrazi na to zgodę.
3. W momencie skompletowania zamówienia lub zgody Klienta na wysłanie zamówienia niekompletnego sklep nadaje przesyłkę operatorem kurierskim lub pocztowym, co potwierdza stosowną informacją przesłaną do Klienta.
4. Termin doręczenia przesyłki w przypadku usług kurierskich wynosi od 1 do 2 dni roboczych, zaś w przypadku usług pocztowych do 3 dni. W wyjątkowych przypadkach może ulec wydłużeniu, co jest sytuacją niezależną od sklepu, ale zgodnie z prawem sklep ponosi za nią pełną odpowiedzialność, podobnie jak za stan samej przesyłki.

6.1. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w sklepie, sklep zastrzega sobie prawo do nieudostępniania określonych opcji płatności i dostawy.

6.2. Sklep zastrzega sobie prawo do podniesienia wartości zamówienia o koszt realizacji płatności.

6.3. Na każdy zamówienie sklep wystawia paragon (domyślnie) lub fakturę VAT – (na życzenie Klienta).

6.3. Szczegółowe kwestie w materii realizacji umowy kupna-sprzedaży przez sieć Internet reguluje Kodeks Cywilny, Ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy.

7. Produkty sprzedawane w sklepie objęte są zarówno dwuletnią rękojmią przez sklep jak i gwarancją przez gwaranta, czyli dystrybutora/hurtownię/producenta.

7.1. Aby rękojmia mogła być rozpatrzona przez sklep Klient zobowiązany jest:
- spełniać definicję konsumenta zawartą w Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,
- zgłosić na piśmie w formie elektronicznej na adres sklep@veronabielizna.pl lub papierowej na adres korespondencyjny wadę w ciągu roku od jej zauważenia, w czasie dwóch lat od zakupu.

7.2. Aby gwarancja mogła być rozpatrzona przez gwaranta Klient powinien spełnić specyficzne wymogi, jakie określa gwarant na swojej stronie internetowej lub w karcie gwarancyjnej.

7.3. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez sklep, lub sklep nie wymienił produktu na wolny od wady, ani tej wady nie usunął.

7.4. Wszystkie produkty dostępne w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba, że przy opisie produktu zastrzeżono inaczej np. w przypadku produktów wyprzedażowych, ex-demo i innych tego typu.

7.5. Szczegółowe kwestie w materii rękojmi i gwarancji reguluje Kodeks Cywilny, Ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy.

8. Klientowi, który spełnia definicję konsumenta z Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku przysługuje prawo do zwrotu towaru w terminie co najmniej 14 dni. Chyba, że sklep informuje na swojej stronie internetowej że jest to termin dłuższy.

8.1. Aby Klient mógł skorzystać z przysługującego mu prawa do zwrotu zobowiązany jest:
- odesłać na swój koszt produkt w ciągu 14 dni od momentu otrzymania towaru.

8.2. Zwrot produktów jest możliwy na podstawie oryginału/kopii paragonu lub faktury detalicznej wystawionej w związku ze sprzedażą towarów. Klient jest zobowiązany dołączyć powyższy dowód sprzedaży do zwracanego towaru.

8.3. W przypadku braku paragonu (zagubienia) klient jest zobowiązany dostarczyć inne dokumenty potwierdzające sprzedaż tj. potwierdzenie transakcji z konta bankowego oraz oświadczenie o zagubieniu paragonu fiskalnego wraz z oświadczeniem dokonania zakupu.

8.4. Prawo do zwrotu towaru, przysługuje w przypadku produktów które nie znajdują się na stworzonej przez Ustawodawcę liście produktów nie podlegających zwrotowi, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

8.5. W przypadku zwrotu Klient zostanie obciążony kosztami zużycia produktów za zmniejszenie wartości rzeczy będących wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8.6. Sklep zwróci Klientowi cenę wraz ewentualnymi potrąceniami zgodnie z obowiązującym prawem po ocenie jego aktualnego stan zużycia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy.

8.7. Szczegółowe kwestie w materii zwrotu towaru reguluje Ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy.

9. Klientowi, który spełnia definicję konsumenta z Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku przysługuje również prawo do wymiany towaru w terminie maksymalnie 14 dni. 

9.1. Aby Klient mógł skorzystać z wymiany zobowiązany jest:
- odesłać na swój koszt produkt maksymalnie w ciągu 14 dni od momentu otrzymania towaru.

9.2. Wymiana produktów jest możliwa na podstawie oryginału/kopii paragonu lub faktury detalicznej wystawionej w związku ze sprzedażą towarów. Klient jest zobowiązany dołączyć powyższy dowód sprzedaży do wymienionego towaru.

9.3. Również w przypadku wymiany Klient zostanie obciążony kosztami zużycia produktów za zmniejszenie wartości rzeczy będących wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9.4. Koszty ponownej wysyłki wymienionego produktu ponosi klient wg. cennika dostaw dostępnego w zakładce "Sposoby dostawy towaru"- metodą płatności: przedpłata.

10. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w sklepie i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres sklep@veronabielizna.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez sklep dokonanych przez Klienta zakupów. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu sklepu na swój koszt.

11. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. Jeśli zapisy regulaminu ograniczają jakiekolwiek uprawnienia konsumenta sklep zobowiązuje się do niestosowania owych zapisów.

12. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest spółka cywilna "VERONA" s.c.  z siedzibą w Białymstoku (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Handlowa 7, 15-399 Białystok); NIP: 9661931409; REGON: 200180740; adres poczty elektronicznej: sklep@veronabielizna.pl, numer telefonu kontaktowego: 690815866 zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej: RODO) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.

1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

 

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. 

2.2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:

2.2.1. Zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości składania zamówień. Dane osobowe przewarzane w tym celu przechowywane będą przez okres maksymalnie 6 lat.

2.2.2. Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe przewarzane w tym celu przechowywane będą do czasu wyrażenia sprzeciwu.

2.2.3. Prowadzenie Konta Klienta – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości prowadzenia konta i składania za jego pośrednictwem zamówień.

2.2.4. Gromadzenie informacji związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego przez użytkownika (pliki Cookie) - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r - a dokładnie w celu: utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie sklepu internetowego ponownie wpisywać Loginu i Hasła, dostosowania i optymalizacji sklepu internetowego do potrzeb Klientów, tworzenia statystyk oglądalności podstron sklepu internetowego, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania sklepu internetowego .

2.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

2.3.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, paczkomatową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.3.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

2.3.3. W przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym.

2.3.4. Odbiorcą danych osobowych Klienta jest dostawca hostingu;

2.3.5. Jeśli wyrażona zostanie zgoda na otrzymywanie informacji handlowych wówczas odbiorcą podanych danych osobowych mogą być firmy świadczące na rzecz administratora danych osobowych usługi marketingu, dostawca oprogramowania wykorzystywanego w celu wysyłania informacji handlowych;

2.3.6. Odbiorcą danych przetwarzanych w plikach cookies jest Google Inc z siedzibą w USA.

2.4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

2.5. Osoby, których dane dotyczą, posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, natomiast w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu realizacji powyższych praw należy wysłać wiadomość na adres: sklep@veronabielizna.pl

 

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

3.2.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

3.2.2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

3.2.3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

3.2.4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

3.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

3.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

3.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

3.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

3.6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

3.7. Państwa aktywność na stronie może być wykorzystana w celu przekazania Państwu sprofilowanej reklamy – przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania.

 

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4.1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

4.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

4.3. W przypadku przetwarzania danych w celu wyrażenia przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Usługobiorcy lub Klienta

 

5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

5.1. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

5.4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

6.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

6.3.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

6.3.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.